Archive by Author

TEMPO RELATIVO

20 Mar

Paula Costas Rodríguez. 1º E

O tempo é unha magnitude física coa que medimos a duración ou separación de acontecementos, suxeitos a cambio, dos sistemas suxeitos a observacións, isto é, o período que transcorre entre o estado de sistema cando iste presentaba un estado X e no instante no que X rexistra unha variación perceptible para un observador.

Na mecánica relativista o concepto de tempo é máis complexo: os feitos simultáneos (“presente”) son relativos (tempo relativo). Non existe unha noción de simultaneidade independiente do observador.

Na mecánica relativista a medida do transcurso do tempo depende do sistema de referencia onde esté situado o observador e do seu estado de movemento, é dicir, diferentes observadores miden diferentes tempos transcorridos entre dous eventos casualmente conectados. Por tanto, a duración dun proceso depende do sistema de referencia onde se encontre o observador.

As curiosas relacions causales da teoría da relatividade, conlevan a que non existe un tempo único e absoluto para os observadores, de feito cualquer observador percibe o espazo-tempo o espacio tetradimensional segúndo o seu estado de movemento, a dirección paralela a sua cuadrivelocidad coincidirá coa dirección temporal, e os eventos que acontecen nas hipersuperficies espaciales perpendiculares en cada punto a dirección temporal, forman o conxunto de acontecementos simultáneos para ese observador.

CRONOMETRÍA

20 Mar

Paula Costas Rodríguez. 1º E

A cronometría é a técnica que se ocupa da medición exacta do tempo. O aparato medidor denomínase cronómetro.

A cronometría científica ocupase da medición do tempo dende o dominio atómico ao cósmico.

En Suiza existe a Sociedade Suiza da Cronometría, e alí e donde proban e testifican os cronómetros someténdoos a rigurosas probas (de temperatura, presión…) e de onde sáen os cronómetros máis precisos.

Existen diferentes tipos de cronómetros:

Cronómetro decimal de minutos (de 0,01 min): El cronómetro decimal de minutos tiene su carátula con 100 divisiones y cada una de ellas corresponde a 0.01 de minuto. Por lo tanto, una vuelta completa de la manecilla mayor requerirá un minuto. El cuadrante pequeño del instrumento tiene 30 divisiones, correspondiendo cada una a un minuto. Por cada revolución de la manecilla mayor, la manecilla menor se desplazará. Una división, o sea, un minuto.

Cronómetro para decimales de minuto (de 0,001 min): El cronómetro decimal de minutos de 0.001 min es parecido al cronómetro decimal de minutos de 0.01 min. En el primero cada división de la manecilla mayor corresponde a un milésimo de minuto. De este modo, la manecilla mayor tarda 0.10 min en dar una vuelta completa en la carátula, en vez de un minuto como en el cronómetro decimal de minutos de 0.01 min. Se usa este aparato sobre todo para tomar el tiempo de elementos muy breves a fin de obtener datos estándares. En general, el cronómetro de 0.001 min no tiene corredera lateral de arranque sino que se pone en movimiento, se detiene y se, vuelve a cero oprimiendo sucesivamente la corona.

Cronómetro decimal de hora (de 0,0001 de hora): El cronómetro decimal de hora tiene la carátula mayor dividida en 100 partes, pero cada división representa un diezmilésimo (0.0001) de hora. Una vuelta completa de la manecilla mayor de este cronómetro marcará, por lo tanto, un centésimo (0.01) de hora, o sea, 0.6 min. La manecilla pequeña registra cada vuelta de la mayor, y una revolución completa de la aguja menor marcará 18 min, o sea, 0.30 de hora. En el cronómetro decimal de hora las manecillas se ponen en movimiento, se detienen y se regresan a cero de la misma manera que en el cronómetro decimal de minutos de 0.01 min.

Cronómetro electrónico: El cronómetro electrónico permite estudios acumulativos y de regreso rápido; en ambos casos puede ser registrada una lectura digital detenida. Cuando está en el modo acumulativo, el cronómetro acumula el tiempo y muestra el transcurrido desde el comienzo del primer evento. Al término de cada suceso, presionando el botón de lectura se proporciona una lectura numérica mientras el instrumento continúa acumulando el tiempo. Al final del siguiente elemento, presionando otra vez el botón de lectura, se presenta una lectura detenida del tiempo total acumulado hasta ese momento.

Cada cronómetro esta compuesto por cuatro elementos: fuente de poder, base de tiempo, contador y un indicador. El diseño y construcción de cada componente depende del tipo de cronómetro.

Los cronómetros en general pueden ser clasificados en dos categorías:

Digitales, que emplean oscilador de cuarzo y un circuito electrónico para medir el intervalo de tiempo. La fuente de poder es usualmente una celda de plata o una batería alcalina que alimenta el oscilador y la circuitería del contador y el indicador. Usualmente la base de tiempo es un oscilador de cristal de cuarzo, con una frecuencia nominal de 32 768 Hz.
Analógicos, usan elementos mecánicos para medir los intervalos de tiempo. Para el tradicional cronómetro mecánico, la fuente de poder es un resorte helicoidal, el cual almacena energía obtenida por cuerda. La base de tiempo es usualmente una rueda balanceada que funciona como un péndulo de torsión. El alcance en el cual el resorte funciona es gobernado por una rueda balanceada la cual esta diseñada para proveer un periodo consistente de oscilación, relativamente independiente de factores tales como la fricción, temperatura y orientación.
Existen moitos cronómetros dependendo dos lugares onde vaian encontrarse e das condicións que vaian soportar. Exemplos: Cronómetro mariño, cronómetro de bolsillo, cronómetro de observatorio…

A LEI DA RELATIVIDADE

8 Xan

Nome: Miguel Cavadas Docampo

Grupo: E

A lei da relatividade (ou mellor dito, teoría, xa que non está comprobada de todo) foi proposta en 1905 (a especial) e en 1915 (a xeral) por Albert Einstein. Supuxo unha auténtica revolución no campo da física, e un golpe ó narcisismo humano. Son teorías moi complexas de entender que ó principio parecen moi estrañas.

Parte de que a velocidade dun obxecto varía con respecto ó observador: supoñamos que un tren vai a 30 km/h visto dende o andén. Se un neno lanza unha pelota dende o tren no mesmo sentido que o movemento do tren a 20 km/h, para nós a velocidade da pelota será de 50 km/h (a suma), mais para o neno só de 20. Pois ben, isto non pasa coa velocidade la luz (c), é dicir, é invariable (segundo postulado da teoría). Entón, Einstein intentou cadrar este feito coas leis físicas, que son as mesmas en todos os sistemas de referencia inerciais (primeiro postulado da teoría), e atopouse con feitos tan inesperados como que un obxecto que se movese case á velocidade da luz tería reducida a súa lonxitude, aumentada case infinitamente a súa masa e o paso do tempo faríase máis lento. A partir desto deduciu que a masa era equivalente a unha certa enerxía, e viceversa, desenvolvendo a famosa ecuación:

e-mc2

Explicación da teoría de forma sinxela:

http://www.portalplanetasedna.com.ar/relatividad_ii.htm

RAIOS GAMMA

8 Xan

Nome: Miguel Cavadas Docampo

Grupo: E

A radiación gamma (γ) é un tipo de radiación electromagnética producida por elementos radiactivos ou por procesos subatómicos. Non ten masa nin carga e produce unha alta cantidade de enerxía, co cal penetra máis fondamente na materia, en comparación coas outras radiacións, (alfa, α, e beta, β).

Radiactividad

Táboa comparativa coas radiciacións α e β:

Radiación Partícula Masa Carga Enerxía asociada
α (alfa) Núcleo de helio 4 u +2 Baixa
β (beta) Electrón 0,000549 u -1 Mediana
γ (gamma) Enerxía Nula Ningunha Altamente enerxética

A súa grande potencia fai que sexan utilizados para a esterilización do equipo médico e na eliminación de bacterias e virus dos alimentos, a parte de na radioterapia e na radiociruxía, como se aprecia no seguinte link, que explica a nova máquina “Gamma Knife”:

http://kerchak.com/gamma-knife-la-forma-de-operar-el-cerebro-sin-bisturi/

Premio Nobel de Medicina 2012

24 Out

MIGUEL CAVADAS. 1º E.

O 10 de Decembro entregaranse en Estocolmo os Premios Nobel 2012, coincidindo co aniversario da morte do seu precursor, o químico sueco Alfred Nobel. Desta volta, os premiados na categoría de Fisioloxía ou Medicina son o inglés John Gurdon e o xaponés Shinya Yamanaka, que se converten así no vixésimo noveno inglés e o segundo xaponés en recibir este galardón, dotado cunha medalla de ouro, un diploma, e unha suma de diñeiro que este ano verase recortada ata 930.000 € para os dous.

Anteriores gañadores do Premio Nobel de Medicina:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina

Os organismos pluricelulares coma nós, partimos dunha soa célula que se vai dividindo, ata chegar a estar formados por millóns delas, especializadas, é dicir, pertencentes a un tecido cunha función determinada.
En principio críase que as células xa especializadas non podían volver atrás para especializarse noutro tecido, pero Gurdon descubriu en 1962 que a especialización das células era reversible, cando introduciu nunha célula dun óvulo de ra o núcleo doutra célula desa mesma rá, pero pertencente ó seu intestino. Dita célula reprogramouse, xa que o cágado nado a partir dese óvulo era completamente normal. Hai poucos anos, Yamanaka achou que tan só catro xenes podían reprogramar una célula adulta, é dicir, convertela de novo nunha célula nai pluripotente (célula Ips).
Estes descubrimentos abren novos campos de investigación, xa que son moi útiles para a rexeneración de tecidos e a terapia contra certas enfermidades.
Artigo curioso sobre a reacción do goberno de Xapón ó coñecer ó premiado:
http://www.abc.es/20121021/internacional/abci-regalo-japon-premio-nobel-201210212038.html/