Arquivo | Febreiro, 2013
Aparte 25 Feb

MIR

25 Feb

Lanzamento: 19 de febreiro de 1986Image

Reentrada: 23 de marzo de 2001

Tres tripulantes

Mir (en ruso: Мир, que significa paz ou mundo) e o nome duna famosa estación espacial orixinalmente soviética que despois do desmembramento da URSS pasou a ser rusa. Foi a primeira estación espacial de investigación habitada de forma permanente da historia, e a culminación do programa espacial soviético. Estaba prevista para que estivera funcionando durante tan só 5 anos; e fíxoo durante 13 años. A través de numerosas colaboracións internacionais, foi accesible a cosmonautas y astronautas.

A Mir foi ensamblada en órbita o conectar de forma sucesiva distintos módulos, cada un lanzado de forma separada desde o 19 de febreiro de 1986 hasta o ano 1996. Estaba situada en una órbita entre los 300 y 400 kilómetros de la superficie terrestre, orbitando completamente a Terra nunhas dúas horas. Serviu como laboratorio de probas para numerosos experimentos científicos y observacións astronómicas, establecendo récords de permanencia de seres humanos no espacio. Tras un incendio en febreiro de 1997, a estación empezou a quedarse vella e obsoleta, coa consecuente cadea de fallos que proseguiu hasta a súa desorbitación e desintegración na atmosfera. Foi destruída de forma controlada o 23 de marzo de 2001, precipitándose sobre el Océano Pacífico.

Image    Image

Advertisements

radiación residual e parámetro

4 Feb

Daniel Pardellas Carollo 1º F

Radiación residual:

cosmos

O fenómeno da radiación consiste na propagación da enerxía en forma de ondas electromagnéticas ou partículas subatómicas a través do vacío ou dun medio material.

Parámetro:

En aritmética, o resto ou residuo dunha división de dous números enteiros é o número que se lle resta ao dividendo para que sexa igual a un determinado número de veces o divisor . Equivalentemente, é o número resultante da diferencia do dividendo co produto do divisor polo cociente.

superconductividad

Según seu resto, as divisións clasificanse como exactas se o seu resto é cero ou inexactas cando non o é.

Na práctica, o resto dunha división pode calcularse usando ecuacións, en términos de outras funcións. En términos da función parte enteira.
O fenómeno da radiación consiste na propagación da enerxía en forma de ondas electrómagnéticas ou partículas subatómicas a través do vacío ou dun medio material.

mais resultados sobre raiación residual

mais resultados sobre parámetro

Radiotelescopio

2 Feb

Livia Leal Caneiro 1ºF

O radiotelescopio é un instrumento que serve para detectar os sinais emitidos polos corpos celeste, detéctanos por radiofrecuencias. O VLA é o maior radio-interferómetro do mundo. Atópase preto de Novo México. O nome proven de “very large array”. Consta de 27 antenas parabólicas de 25m de diámetro cada unha. O VLA fuciona polo principio da interferometría, una técnica de radioastronomía na que se usan conxuntamente diversas antenas para construir una imaxen do ceo tan detallada como a que se obtería coa antena máis grande. Cada radiotelescopio ten o seu propio receptor, e, ao unir as sinais que mandan formase una imaxe de alta resolución. A resolución máxima nunha lonxitude de onda de 1,3cm é como a resolución dun telescopio óptico cun reflector de aproximadamente

91cm de diámetro.índice Radiotelescopio

http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/tecnologias/item/568-radiotelescopio

Raios Gamma

2 Feb

Os raios gamma (fotons de alta enerxía) son emitidos polo núcleo dun átomo tras sufrir unha desintegración readiactiva. A enerxía do raio gamma energía del rayo gamma corresponde á diferencia de enerxías entre o núcleo orixinal e os productos da desintegración. Cada isótopo radiactivo emite raios gamma cunha enerxía característica.

Acompañan á emisión de partículas alfa ou beta. Unha radiación tamén pode considerarse como unha partícula de acordo coa Teoría de Broglie, que di que toda onda leva unha partícula asociada. Por exemplo, as luminosas levan os fotóns.
As súas características son:
1- Non teñen masa en repouso e móvense á velocidade da luz.
2- Como non teñen carga non son desviadas por campos eléctricos nin magnéticos.
3- Non teñen case poder ionizante pero penetran doadamente na materia (no aceiro ata 15 cm.)
4- Son máis enerxéticas que os raios X.
5- Cunha técnica chamada gammagrafía pódense facer placas (como a fotográfica).

Livia Leal Caneiro. 1ºF